Rauhoitukset ja kiintiöt kaudella 2015 - 2016

Tiedote metsästyskauden 2015 - 2016 rauhoituksista ja kiintiöistä

Tiedote aukeaa uuteen ikkunaan pdf-muodossa, jonka voi myös tulostaa.

Vieraskortit

Voit maksaa vieraskortin suoraan seuran tilille FI9354752820041243. Viestikentässä tulee olla vieraskortin haltijan nimi, metsästyspäivä ja metsästettävä laji, jota vieraskortti koskee. Laskusta tulee ottaa kopio metsään mukaan. HUOM! Varmista tarvittaessa, että metsästät oikealla alueella.

Mestaruus-
ammunnat 2015

Tulokset


Puheenjohtajan tiedote

Seuran tietoon on tullut tapauksia, joissa hyviä metsästystapoja ei ole noudatettu. Hylsyjä on jätetty pelloille, rauhoitusalueita ei ole kunnioitettu eikä riittäviä suojaetäisyyksiä mökkeihin noudatettu. Mikäli seuramme jäsen tällaiseen toimintaan syyllistyy, tullaan asia käsittelemään seuran kokouksessa ja mahdollisesti käyttämään seuran sääntöjen mukaisia kurinpitotoimia.

Maanomistajat mahdollistavat hienon harrastuksemme ja seuramme vaatii jäsenistöään noudattamaan hyviä metsästystapoja!

Mukavaa alkanutta jahtikautta!

Puheenjohtaja

Kuvia

Kuvasivuilla on uusia saaliskuvia.

Haittalintutiedote

Variksien ja lokkien ampuminen kielletty Kalkkimaantien, Ahvenjärvi - Hammasjärvi, Lautamaantien sekä Petäjäsojan sisäpuolisella (kaatopaikka) alueella.

Suurpetoasiaa

Suurpetojen (karhu,susi, ilves, ahma) jälki- ja näköhavainnot ilmoitetaan Rhy:n suurpetoyhdyshenkilölle Eero Heikkilälle, puh. 0400 879115.

Havainnot käydään tarkastamassa ja kuvaamassa. (Kuvat: P.Heikkilä)

Eero Heikkilä